Pracę nad projektem budowlanym rozpoczynamy od spotkania, na którym wspólnie z inwestorem ustalamy zakres projektu. Przedstawiamy na nim naszą ofertę i sposób pracy, terminy kolejnych spotkań oraz realizacji zlecenia. Informujemy także o tym jakie niezbędne dokumenty Inwestor powinien dostarczyć. Poza tym dyskutujemy o projekcie, głównych założeniach, pomysłach oraz inspiracjach. W naszym biurze projektów przygotowujemy także wszelkie dokumenty formalno-prawne, które będą niezbędne do uzyskania pozwoleń i uzgodnień administracyjnych.

Nasze projekty budowlane składają się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Może być wykonany jako projekt wielobranżowy. Będzie wtedy zawierał wszystkie niezbędne projekty branżowe jak np.: projekt konstrukcji, projekty instalacji, projekt drogowy, itd.

Zamawiając u nas projekt budowlany otrzymają Państwo:

  • projekt zagospodarowania terenu
  • rzuty wszystkich kondygnacji, charakterystyczne przekroje oraz widoki elewacji
  • wizualizacje
  • opis techniczny
  • informację BIOZ
  • charakterystykę energetyczną
  • szacunkowe koszty inwestycji

Powyższy komplet dokumentacji może ulec zmianie. Wszystko zależy od tego co zostanie ustalone na spotkaniu i zapisane w umowie. Ilość rzutów, wizualizacji oraz wykonanie kosztorysów i przedmiarów jest zależna w dużej mierze od wielkości inwestycji oraz indywidualnych oczekiwań klienta.

Jesteś zainteresowany wykonaniem projektu budowlanego? Gliwice, ul. Paulińska 1/1 – Serdecznie zapraszamy! Nasi architekci są do Twojej dyspozycji.

Potrzebujesz projektu?

Zapraszamy do kontaktu